1131 – “TỬU TRƯỜNG” NHƯ… CHIẾN TRƯỜNG !?

Xuất bản vào 08:35:30 09/03/2018


 
Người xưa nói “tửu trường” sống chết
Hệt chiến trường luận kết… tại thiên ?!
“Sống” chưa chắc tại ở hiền
“Chết” thời chưa hẳn dứt duyên với trần.
 
Nhậu ! Cuộc chiến, đa phần khốc liệt
Toàn anh hùng, hào kiệt… “đô” cao ?!
Võ lâm cao thủ “siêu” sao
Long tiềm… nên ngó người nào cũng kinh ?!.
 
Phàm nhập cuộc, “quân bình” chủ nghĩa
Chẳng biện phân, già trẻ chi nha
Đến sau “Ra bảy vào ba”
Luật ghi rõ vậy trẻ già không thương.
 
Nhậu khác chỗ, chiến trường không súng
Còn kỳ dư, cực đúng chẳng sai
Cũng “anh dzũng” chết như ai
Cũng kinh đến độ… “vái” dài địch nhân.
 
Người xung trận, tinh thần xung mãn
Kẻ vừa vô, hung hãn thấy ghê
Hãi kinh lắm kẻ bỏ về
Có thằng lại lấy làm “nghề” tay chiêu.
 
“Nhậu trường” cũng, lắm mưu nhiều chước
Mình không rành, họa rước vào thân
Đừng nhầm hai chữ CHỦ – TÂN *
“Quá quan vấn tục”** vân vân phải tường.
 
Chiến trường nhậu, chiến trường không súng
Dấn thân vào, giữ đúng luật chơi
Tuyệt không có kiểu nửa vời
Nửa chừng trốn chạy chẳng lời trối chăng.
 
Cần xác định, rõ rằng khốc liệt
Dzặt anh hùng, hào kiệt… dzỡn sao
Võ lâm cao thủ “siêu” sao
Long tiềm hổ phục người nào cũng kinh ?!.
 
Tp.HCM, ngày 09.3.2018
Shaolaojia_Thiều Sơn
—————————-
 
*. CHỦ – TÂN tức chủ và khách. Chủ (主) ở đây là chủ nhà. Trong cuộc rượu ta thường thấy mọi người kêu vui là chủ xị, chủ chi… thế nhưng, để gọi đúng phải kêu là Chủ tich mới đúng (chữ tịch 席 nghĩa là cái chiếu, tức chủ chiếu, chủ bàn tiệc. Xưa, khi đánh trận người ta thường rải chiếu, dải tấm vải bạt dưới đất và thường người chủ tịch (chủ nhà) ngồi mặt ngoảnh hướng Nam, hai bên tả hữu là quan khách; chữ Tân (宾) nghĩa là khách, tân khách. Toàn câu ngụ ý cần biện phân rõ vai chủ khách, có thái độ ứng xử đúng mực, giữ lễ, tránh nhầm lẫn dễ gây mếch lòng, mất đoàn kết.
**. “Quá quan vấn tục” ý là phải tìm hiểu kỹ phong tục, tập quán, luật lệ trong lúc uống rượu. “Quá quan vấn tục” nguyên là câu thành ngữ xưa. Xưa, mỗi lần đi sứ, để tránh nước sở tại bắt lỗi, hoặc vì không biết mà vô tình phạm lỗi với người bản xứ v.v. thường khi đến cửa quan (quan ải, của khẩu bây giờ) các đoàn sứ thần thường dừng lại giao lưu, thăm hỏi kỹ người địa phương để nắm phong tục, tập quán của nước mà mình sắp đến.Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM