1444 – ĐÍNH CHÍNH LẠI GIÙM CÁI

Xuất bản vào 14:55:11 08/02/2019


 

Dịch sách Đông Chu Liệt Quốc của Tàu, chả biết mấy tác giả nghĩ sao mà tại hồi thứ 10 lại dịch chữ (少 – THIẾU) thành chữ THIỀU (trong khi chữ Thiếu khác chữ Thiều 韶 này hoàn toàn) khiến con cháu dòng họ THIỀU thắc mắc hỏi mình “Có đúng ông Thiều Sư (dịch đúng phải là Thiếu Sư) người họ mình trước từng giữ chức quan to ở nước Tùy (thời Chu Thành Vương nhà Đông Chu bên Trung Quốc) không hả chú ???

Nguyên văn:

随有一贤臣,名曰季梁,又有一谀臣, 名曰少师。随侯喜谀而疏资,所以少师有宠。及楚使至随,随 侯召二臣问之。季梁奏曰:“楚强随弱,今来求志,其心不可 测也。姑外为应承,而内修备御,方保无虞。”少师曰:“臣 请奉成约,往探楚军。”随侯乃使少师至瑕,与楚结盟。斗伯 比闻少师将至,奏熊通曰:“臣闻少师乃浅近之徒,以谀得宠。 今奉使来此探吾虚实,宜藏其壮锐,以老弱示之。彼将轻我,其气必骄。骄必急,然后我可以得志。”

Sách Đông Chu Liệt Quốc của ta dịch:

Lúc bây giờ nước Tùy có một tôi hiền là Quý Lương và một nịnh thần là Thiều Sư. Hai người nầy luôn luôn có những ý kiến chống đối nhau. Tùy Hầu lại tin dùng kẻ nịnh, nên Thiều Sư rất được nhiều quyền thế. Khi có sứ nước Sở đền giảng hòa. Tùy Hầu cho đòi cả hai người đến vấn kế. Quý Lương tâu:
– Nước Sở mạnh, nước Tùy yếu, nay lại đến cầu hòa ắt có điều ám muội. Vậy bề ngoài, ta nên hòa dịu, mà bên trong phải hết sức đề phòng.
Thiều Sư tâu :
– Lời ấy chưa chắc đã đúng, xin Chúa Công cho sang nước Sở để dò xét tình hình đã.
Tùy Hầu nghe theo, khiến Thiều Sư sang đất Hà để hội đàm với Sở .
Ðấu Bá Tỷ nghe tin sứ nước Tùy là Thiều Sư đến vội vào thưa với Hùng Thông :
– Tôi nghe Thiều Sư là người ít trí, chỉ có tài dua nịnh mà được Chúa nước Tùy yêu. Nay va phụng mạng sang đây ắt cũng để dò la hư thực. Vậy ta nên giấu các đạo binh tinh nhuệ đi , chỉ cho va xem những đội binh lão nhược . Hễ va kiêu ngạo mà trể biếng thì mới có cơ thắng dễ dàng được…

Đấy, chẳng biết các tác giả vì tư thù hay công thù mà cố tình bóp méo con chữ khiến hậu thế dòng họ Thiều nhà tôi hễ đọc đến đoạn trên là dị ứng, đỏ mặt tía tai vì… xấu hổ. Sự tắc trách của các tác giả có thể là do vô tình hoặc hữu ý hay vì bất cứ lý do gì… nhưng rõ ràng hậu quả và hệ lụy không phải là ít.

Rất mong các tác giả, cần có sự đính chính, bổ sung kẻo con cháu dòng họ chúng tôi chúng hờn, dỗi, đếch hoặc ứ đọc nó (sách Đông Chu) nữa giờ 

Quận 12, ngày 8.2.2019
Thiều Ngọc Sơn.
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM