1466 – THANH HÓA LỮ DU KÝ SỰ (15)

Xuất bản vào 12:46:33 10/03/2019


Cùng Bốn Thằng – Đem Chuyện Cũ Ngồi Ôn

 

 

Còn chửa tối, đã: Xuống chưa? Mau xuống !
Xuống để còn, được ngồi uống thật lâu
Chẳng mấy khi, choa – mi mới gặp nhau
Việc bỏ đấy, xuống đây mau, mau nhé !

Bạn tôi đấy, điện giọng nghe the thé
Người thấp lùn, trông be bé, chẳng cao
Thế mà hay, chỗ tâm tính hùng hào
Giục đi “nhậu”, như bay vào… vũ trụ.

Năm đứa tôi, xưa cùng đơn vị cũ
Cùng cố quê, cùng nhập ngũ tám ba (1983)
Bởi chưng nay, tóc dẫu chuyển trắng ngà
Vẫn thân thiết, chẳng chi xa…, cách biệt.

 

 

Đi từ bữa, nhớ đâu, đầu mùa mít 
Chín ngạt hương, ai nào biết bao ngày
Chỉ biết rằng, từ dạo ấy đến nay
Đầu dẫu bạc, tình lại dày hơn trước.

Hai mốt chú, đến nay thời đếm ngược
Mỗi mình tôi, tham chức tước, công danh
Mỗi một mình, ham đấu đấu tranh tranh
Nên ly rượu, cũng chòng chành… gợn sóng ?

Mấy chục năm, bỏ mặc tôi chèo, chống
Bạn lui về, vui cuộc sống thôn quê
Còn mỗi tôi, chìm bể lú bến mê
Ham “tranh đấu”, quên nẻo về chốn cũ.

Nay bốn đứa, cộng tôi là… ĐỒNG NGŨ
Ngồi nâng ly, đem chuyện cũ ngồi ôn !./.

Tp.HCM, ngày 10.3.2019
Shaolaojia_Thiều Sơn.

 

 

 
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM