1629 – PHẬN HẨM

Xuất bản vào 11:26:10 08/07/2019


 

Thức trọn đêm trường để nhắn tin
Màng chi mạng báo đóng thêm tiền
Đầu nghi “bắn” phát tin ùa tới
Cuối ngộ rằng không rõ thật điên.

 

 

Mặt cắm trầm tư đời mãi khổ
Đầu cao lặng nghĩ hẳn vô duyên
Chồng con một mảnh thôi mà khó
Nhẽ chỉ mình ta lỡ chuyến thuyền ?!.

Xứ Thanh, ngày 8.7.2019
Quêchoa_Thanh Hóa.

 

 

 
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM