1655 – NHỚ LẮM RỒI NÀY !

Xuất bản vào 14:02:29 24/07/2019


 

Mấy nay ngủ, khôn dưng nhớ vãi
Lầm bầm kêu, tên ải tên ai
Vợ bèn, ghé miệng sát tai
Hỏi: Ông nằm nhớ đếch ai… thở dài ?

Biết “nỗi nhớ”, chẳng tài nào giấu
Bèn thực lòng, vợ thấu thời may
Nhược không, mình cũng bó tay
Mằn chi được bởi, lỗi này… tự gây !

Mới lúng búng, gần đây bỗng nhớ
Họ hàng ta, sống ở Hà Thành 
Nhớ nào các bác, các anh
Các bà, các chị, đám thanh… niên Thiều.

 

 

Vợ kêu: “Bố”, đặt điều nói dzóc
Nhớ họ hàng, nằm khóc là điêu !
Dự là “bố” nhớ người yêu
Nhớ niềm xưa… giở chước chiêu, với bà !

Vội minh chiết, trước là trai trưởng
Vữa dứt lời, vợ sướng: OK !
Vặn rằng: Chứ mấy người tê ?
Trả lời, cũng nhớ, lết lê chả đùa.

Vợ ra dấu, xua xua nhớ tiếp
Xong lăn quay, ngủ tiếp đếch màng
Kệ cho tôi nhớ miên mang
Chừng khi ngưng nhớ, ngày sang lâu rồi !.

Chắc thứ bảy, này thôi… mua vé
Ra ngoải thăm, có lẽ, nhớ vơi
Bà con Thiều tộc, ới ơi !
Cuối tuần họp mặt, lả lơi… phát nào !

Tp.HCM, ngày 24.7.2019
Thiều Ngọc Sơn.

 

 

 
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM