1680 – SẮP ĐẾN GIỖ TỔ DÒNG HỌ THIỀU*

Xuất bản vào 01:35:54 30/08/2019


 
Chỉ còn ít bữa nữa thôi
Cháu con Thiều tộc nhà tôi sẽ về
Sẽ băng ngàn vạn sơn khê
Bỏ buông cõi lú bờ mê… ta bà !
 
Chỉ còn ít bữa thôi nà
Đào Sơn chiêng trống phèng la vang lừng
Triệu Tiền em gái dưng dưng
Cười xinh vãi chưởng đón mừng… chúng tôi.
 
Trong thôn Nhuận Thạch ông ngồi
Chỉ tay phía ngõ: Về rồi đớ bay ?
Bà ra đầu xóm túm tay
Nắn vai từng đứa hỏi: Này quê mô ?
 
Xóm Tông các chị các cô
Giọng cười như sóng lúa xô… chứ còn
Đầu thôn dậy tiếng dzô khoan
Cuối làng lả lướt… “Ba quan mời trầu”.
 
Chỉ còn ít bữa chẳng lâu
Khắp trong cả nước chẳng đâu rộn bằng
Từ nghè Tam tổng đến lăng
“Cát tường chi triệu” kéo giăng kín trời.
 
Tp.HCM, ngày 30.8.2019
Người Họ Thiều.
———————
*. Giỗ tổ dòng họ Thiều tức giỗ đức đệ tam tổ, Trần triều Phụ quốc Thượng tướng công, Kim Ngô vệ Phò mã Đô úy Thiều Thốn. Đức Thiều Thốn sinh thời là người có phẩm hạnh cao quý, làm quan được cả triều mến phụcm, quân sĩ thương yêu. Năm Canh Thân (1380 niên hiệu Xương Phù thứ 4) khi đương dưỡng quân trấn giữ ở vùng biên tái Lạng Giang thì ông đột ngột qua đời. Giỗ đức ông Thiều Thốn là vào ngày 8/8 AL.Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM