1684 – NGÀY MAI

Xuất bản vào 08:17:18 05/09/2019


 

Ngày mai đến giỗ “Họ”* rồi !
Ở nhà giờ chắc đương ngồi ngóng ra
Thấy người từ tít xăm xa
Đỏ đen chẳng biết cứ là… nháo nhao !

Cứ là người ấy cháu tao
Người kia gọi chú tị vào biết ngay
Cụ bên tay mặt bác bay
Bà đi chính giữa lũ mày… gọi cô !

Thấy ai người vữa quành vô
Đầu làng tiếng tựa sóng hồ lao xao
Trẻ ra đầu xóm cúi chào
Mẹ kêu răng chẳng dẫn vào nhanh con !

Thấy ai tre trẻ dzòn dzòn
Má không phệt tí tị son vẫn hồng
Thấy ai dzáo dzác ngóng trông
Thảy quy Thiều tộc quyết không sai nào.

 

Tượng Phò Mã Đô úy Thiều Thốn cuàng công chúa Ngọc Chiêu trong đền thờ

 

Mấy nay trên đỉnh núi Đào
Vượn kêu chim hót xạc xào thông reo
Thượng huyền vằng vặc trăng treo
Tường vân kéo lại đền Thiều… sáng trưng !.

Tp.Thanh Hóa, ngày 04.9.2019
Quêchoa Thanhhóa
————————-
* Giỗ Họ tức giỗ đệ tam tổ, đức ông Thiều Thốn, người có công rất lớn trong việc giữ yên cơ nghiệp nhà Trần sống vào cuối thế kỷ 14. Đức Thiều Thốn làm tướng lập nhiều chiến công, được nhà Trần phong Kim Ngô vệ Thượng tướng quân và đặc cách, phá lệ gả công chúa Trần Thị Ngọc Chiêu làm chính thê. Khi ngài mất, đền thờ ngài được sắc phong “Thượng đẳng phúc thần Đại Vương”.

 

 

 

 
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM