1701 – TÀN THU (1)

Xuất bản vào 04:40:49 29/09/2019


 

Thu đã chuyển quá thời niên tráng
Chiều tối qua bảng lãng lạnh đông
Dẫn mù núp ở dưới sông
Khiến bà đi chợ ngỡ không có đò !

 

 

Bạch canh vẳng tiếng cò lẻ bạn
Mải kiếm ăn đêm rạn chẳng hay
Tàn thu tắt lọn gió may
Làm hương sữa cũng chẳng đầy… lối xưa.

Tp.Thanh Hóa, ngày 29.9.2019
Quêchoa Thanhhóa 
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM