1732 – MÃ LƯƠNG TƯỚNG QUÂN

Xuất bản vào 04:40:32 05/11/2019


 

Thằng Lương, nay chuyển, họ tên
Thành thằng họ Bất, thế nên… mới vầy
Lương nay, da mặt rất dzày
Hệt như đít nghé, giữa ngày… có kinh !

Mã Lương, nay miệng thối dzinh
Nói nghe muốn mửa, muốn “binh” muốn “bòm”
Lương nay, trông giống chó xồm
“Chột” không sợ súng, bởi mồm luyên thuyên.

 

 

Lương nay, chẳng có chung thuyền
Với dân thủa trước, mà tuyền… tào lao
Nghe theo phản động hô hào
Trở cờ bội phản đồng bào quốc dân.

Lương về, bên phía Việt Tân
Chúng hô “vạn tuế”, thập phần, sướng vui
Có hay, phàm đã… “chột” rùi
Nhẽ nhòm, thế sự, mờ thui… mờ là !

 

Tuổi chi, Lương định, kéo quân làm càn ?!

 

Lương nay, ngu bỏ mẹ ra
Ngu không thể tả, vậy mà… “tướng quân” ?!
Ỷ mình có tị công huân
Tuổi chi, Lương định kéo quân… làm càn ?!.

Tướng ba láp, ba xàm tướng cứt
Tướng kiểu này, tướng vứt chó nhai
Tướng ni, mốt xuống, tuyền đài
A Di Đà Phật…, thiện tai… cạn lời !.

 

Lê Văn Sơn, đối tượng phản động hiện mưu sinh bằng nghề rửa chén bát bên Mỹ

 

Tp.HCM, ngày 05.11.2019
Nhân_Vô Kỵ.

 

 

 

 

 

 

 
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM