2062 – LÝ CHI CHẲNG “ĐỘ”?!

Xuất bản vào 08:38:54 30/05/2021


 
Sáng ra đường, mấy con Covid
Bám sau đuôi, xoắn xuýt đòi theo
Nói tao, thầy phán, phận nghèo
Ăn còn chưa đủ, răng đèo nổi mi?!
 
Rồi cố đuổi, nói đi chỗ khác
Chửi: Mịa mầy, rưởi rác, tào lao
Mầy sang, khổ nước Việt tao
Cút ngay không kẻo, một đao chết giờ.
 
To mồm thế, xong giơ cẳng chạy
Về đến nhà, buông: Lạy Phật tôi!
Nửa giờ, kêu Chúa – Phật ôi !
Lý chi chẳng “độ”… chán thôi chán là !
 
Nhẽ nào để, “ta bà” dịch lộng
Hành chúng sinh, chả động… tĩnh chi?
Nhẽ nào, bổn tánh từ bi
“Thấy toi chẳng cứu”, còn chi… nhiệm màu !?.
 
Quận 12, ngày 30.5.2021
Thiều Ngọc Sơn.Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM