2101 – KÝ SỰ TỪ Ổ DỊCH COVID19 (KỲ – XII)

Xuất bản vào 02:37:30 27/07/2021


Ảnh đăng, dzặt thấy hừng đông
 
Ba tháng mấy, Sài Gòn, nhiễm bịnh
Vẫn chấp hành, “CHÍNH” lịnh, như sơn
Chẳng hề, toan tính, thiệt hơn
Chỉ âm thầm chịu, chẳng hờn, dỗi ai !
Năm canh nhức, đêm dài hơn trước
Vừa sáng kêu, cả nước khỏe không?
Ảnh đăng, dzặt thấy hừng đông
Tin toàn phốt kiểu, bệnh trong…, đỡ nhiều !
Trung hỏi Bắc, tin “điêu” đúng phỏng
Bắc vò tai, đỏ mọng: Chắc luôn !
Trung nghe, mắt lệ, mãi tuôn
Chống cằm, Bắc ẩn nỗi buồn… vào trong !.
 
Tp.HCM, ngày 27.7.2021
Thiều Ngọc Sơn.Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM