2135 – CHIỀU NAO !

Xuất bản vào 09:03:59 25/09/2021


 
Chiều nao, cũng phải, luyện rèn
Kẻo đời trách bẩu: Hưu hèn, yếu nhâng !?
Luyện răng, cốt chỗ, dịch đầng
Vào cơ thể nhởn, vợ mầng, thế thôi !
Luyện răng để, đến hồi cận tết
Về thăm quê, rồi lết lê say
Luyện răng, thiên hạ, bẩu: Này !
Sống dzai chỉ tổ, chết bầy… gà tơ !.
 
Quận 12, chiều 24.9.2021
Thiều Ngọc Sơn.Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM