2279 – VIẾT VỀ THẦY NHƯ NGỘ – XỨ THANH

Xuất bản vào 11:54:38 22/06/2024


Nh Ng 2

Xứ Thanh có, chàng tên Như Ngộ
Rõ điển dzai, ước độ “đôi rằm”¹
Giáp Thìn, một buổi tháng năm²
Nhân thầy Minh Tuệ ghé thăm, thế là…

Xin bố mẹ, xuất gia học Phật
Bỏ thế danh³, tên thật là Sơn
Bỏ luôn, bách sự “giận – hờn”
Sang – hèn, giấc mộng chập chờn, bóng mây.

Tẩu bôn khắp, những đây cùng đó
Noi gót thầy, chang gió dầm sương
Nhiếp tâm⁴, đâu cũng cố hương
Tối nằm xó chợ, đầu đường…, vẫn vui.

Mặc “yêu đạo”, vác dùi đâm chọc
Kệ xàm tăng, khó nhọc cản ngăn
Sư đồ, thi triển thiện căn
Xàm tăng, yêu đạo, chết lăn… quá chừng.

Nh Ng

 

Khắp thiên hạ, khôn ngừng “tán thán”
Hạnh “đầu đà”, đo ván… lũ yêu
Nhà tôi, thực chẳng dám điêu
Miệng liên hồi nói: Thuơng nhiều… cố lên !

Xứ Thanh có, chàng tên Như Ngộ
Hai tháng trời, cuốc bộ…, tu hành
Những mong, “sư” sớm trưởng thành
Để nhanh về độ, chúng sanh… quê nhà !.

Quận 12, ngày 22.6.2024
Thiều Ngọc Sơn
—————-
Ghi chú:
¹. Đôi rằm: tuổi đôi con rằm, tức 2 con 15 (30 tuổi). Sư Như Ngộ khi chưa đi tu có tên tục là Sơn, tuổi Giáp Tuất (1994), người Hải Hà, huyện Tỉnh Gia (Thanh Hóa).
². Giáp Thìn: năm 2024. Đầu tháng 5/2024 nghe tin sư Thích Minh Tuệ bộ hành qua Thanh Hóa, Như Ngộ liền đón, xin thầy cho đi theo tăng đoàn tập tu hành. Và khi đuoejc sự đồng ý của sư Minh Tuệ, Như Ngộ đã xuống tóc quy y ngay tại chỗ và chính thức trở thành thành viên đoàn tăng tu Hạnh đầu đà.
³. Thế danh: tên “cúng cơm”, tên do cha mẹ đặt trước khi đi tu. Tên thế danh cũng còn kêu là thế tục.
⁴. Nhiếp tâm (攝心): thuật ngữ nhà Phật, chỉ trong lúc tu luyện cần chuyên chú, không để tâm tán thần loạn, tạp niệm sinh khởi… tức hôn trầm.
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM