798 – TIỄN NGƯỜI

Xuất bản vào 08:03:37 20/01/2017


 

TIỄN chân bước về nơi bến lở
AI khuất dần ta nhớ khôn nguôi
QUA sông mà dạ ngậm ngùi
BẾN xưa ta tiễn chẳng vui chút nào

ĐÒ theo lái chênh chao khuất dạng
CHIỀU trôi dần bảng lảng mây bay
TA như lạc giấc mơ dài
VỀ nơi chốn cũ nhớ ai thật nhiều

 

Thu Hà Nội

NGẬP ngõ nhỏ bao nhiêu lá rụng
LỐI xưa giờ như cũng dài thêm
CÔ đơn lẻ bước qua thềm
LIÊU xiêu một bóng trời đêm xuống dần

BÓNG tôi đổ dài sân đầy lá
VÀNG võ trời nghiêng ngã hồn xiêu
TIỄN AI QUA BẾN ĐÒ CHIỀU
TA VỀ NGẬP LỐI CÔ LIÊU BÓNG VÀNG.

Ngoạ Long Tiên Sinh
16/1/2017

Thiều gia_theo trang thơ Miền Trung




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM