1089 – Lão Trịnh Đi Tù

Xuất bản vào 07:40:20 25/01/2018


 

Đi tù nom mặt rất vui
Hệt thằng ăn chẩy* vừa chùi mép xong
Cười y như gái nạ giòng
Ô nghiêng che má ửng hồng đến duyên.

Thọ Hạc, 11.1.2018
Quêchoa Thanhhóa
—————–
* Ăn chẩy tức ăn vụng.
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM