2275 – MẶT TƯƠI NHƯ NGHÉ !?

Xuất bản vào 18:16:30 09/06/2024


 

Suốt cả tháng, dõi theo thầy Tuệ
Việc bán buôn, thây kệ, chẳng màng
Ngủ cầu sư mãi, kiện khang
Thức nghe đầu óc, “mở mang” rõ nhiều.

Chồng nhận thấy, tật KIÊU giảm bớt
Chỉ tháng hơn, HÓNG HỚT, tự thuyên
Dụ rằng, nay chẳng những duyên
Lại còn ra dáng, đã CHUYÊN lại HỒNG.

Được thảy cậy¹, sư ông Anh Tú
Giúp nhận chân, “bể lú bờ mê”
THIỆN – DUYÊN, gốc của Bồ Đề²
“Xàm” tăng dẫu ép, nguyện THỀ, đếch linh !

Thích “hòa thượng”, xúi mình, cúng đất
Hứa, đẹo³ cho, lão tất, lặng thinh
Nhắn tin, điện cố, giục mình
Rạng chân “vỗ” phát, hồn kinh… phách lìa!

 

 

Chừa cố tật, hằm he dọa nạt
Đếch cúng dường, gia MẠT, phước HAO…
Rõ ràng, may mắn làm sao
Hạnh tu thầy Tú, ĐỘ bao… nhiêu người!

Chồng nghe thế, mặt tươi như nghé
Nói: Học thầy, vợ nhé…, cố lên!.

Quận 12, ngày 9.6.2024
Thiều Ngọc Sơn.
——————–

Ghi chú:
¹. Cậy: nhờ, cậy nhờ; nhờ đó mà…
². Bồ Đề: chỉ Đạo Phật, cũng gọi là Đạo Bồ Đề.
³. Đẹo: Chỉ có nghĩa khi đọc bằng giọng Nghệ hay giọng Quảng. Đẹo cho tức không duyệt, không đồng ý, không cho.
Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM